מאגר כתיבה אקדמית

אלמוג, שולמית. משפט וספרות. ישראל: נבו הוצאה לאור, 2000.  

אלמוג, שולמית. משפט וקולנוע. ישראל: נבו הוצאה לאור, 2012. 

 

גרוס, יהושע. "על שופטים ופרקליטים במחזות שייקספיר" הפרקליט כרך מא' (1993): 219-233.
 

דלז, ז'יל וגואטרי, פליקס. קפקא – לקראת ספרות מינורית. תרגום: רפאל זגורי-אורלי ויורם רון. ישראל: רסלינג, 2005.

 

טריגר, צבי. "המשפט והתיאטרון כגשרים בין מדעי הרוח למדעי החברה – מאמר בארבע מערכות" דין ודברים כרך ג' (2007): 63-105.

 

כהן, נילי. "משפט ומשחק – "הסוחר מוונציה" ו"התקלה" הפרקליט כרך נא' (2011): 407-441.

 

לדרמן, אליעזר ומאוטנר, מנחם. המקום שבו אנו צודקים: השתקפות המשפט בספרות, בשירה ובמחזאות  של ישראל. ישראל: רמות, 2001.

 

לוי, שמעון. "סנגוריה על המשפט בדרמה העברית" במה 12 (2016): 6-29.

נגבי, עירית. סיפורי אונס בבית המשפט - ניתוח נרטיבי של פסקי דין. ישראל: רסלינג, 2009.

 

פלדמן, אביגדור. "שירת הסירנות: שיח וחלל בבית המשפט" תיאוריה וביקורת 1 (1991): 143-163.

 

פרוש, עדי. "נקמה, צדק ותפקידו של בית-המשפט במחזה "נוטות החסד" של אייסכילוס" מחקרי משפט כרך יח' (2002): 147-212.

 

צורן, גבריאל. "רטוריקה כצומת של מגעים בין משפט לספרות: אריסטו, גורגיאס ואוריפידס" מחקרי משפט כרך יח' (2002): 129-146.

 

שחר, יורם. "המשפט על-פי חנוך לוין". עתיד להתפרסם בכתב העת משפט ועסקים כרך כ'.

 

שחר, יורם. "כשפאוסט לוקח עורך דין: על דפוסי זוגיות של תרבות ומשפט" דין ודברים כרך ג' (2007): 147-172.

 

Balkin, Jack M. and Levinson, Sanford. “Law as Performance” Law and Literature, Current Legal Issues 2 (1999): 729-751.

 

Biet, Christian. “Law, Literature, Theater: The Fiction of Common Judgment” Law and Humanities Vol. 5, No. 2 (2011): 281-292. 

 

Brecht, Bertolt. “The Street Scene: A Basic Model for an Epic Theatre” Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic, edited and Translated by John Willett. London: Methuen, 1964, 121-129.

 

Brito Vieira, Monica. The Elements of Representation in Hobbes: Aesthetics, Theatre, Law and Theology in the Construction of Hobbes’s Theory of the State. USA: Brill, 2009.

 

Cohen, Robert. “The Political Aesthetics of Holocaust Literature: Peter Weiss's The Investigation and Its Critics” History and Memory Vol. 10, No. 2 (1998): 43-67.

 

Corcos, Christine Alice. “Legal Fictions: Irony, Storytelling, Truth and Justice in the Modern Courtroom Drama” ULAR Law Review 25 (2003): 503-633.

 

D’Hondt, Sigurd. “The Cultural Defense as Courtroom Drama: The Enactment of Identity, Sameness and Difference in Criminal Trial Discourse” Law & Social Inquiry Vol. 35, No. 1 (2010): 67-98.

 

Forbes, P. B. R. “Law and Politics in the Oresteia” The Classical Review Vol. 62, No. 3 (1948): 99-104.

 

Gewirtz, Paul. “Aeschylus’ Law” Harvard Law Review 101 (1988): 1043-1055.

 

Hibbitts, Bernard J. “Coming to Our Senses: Communication and Legal Expression in Performance Cultures” Emory Law Journal vol. 41, No. 4 (1992): 873-960.

 

Hibbitts, Bernard J. “Making Motions: The Embodiment of Law in Gesture” Journal of Contemporary Legal Issues 6 (1995): 51-81.

 

Kastleman, Rebecca. “Impersonating the Law: The Dramaturgy of Legal Action in the York Corpus Christi Pageant and John Bale’s Three Laws” Theatre Journal Vol. 68, No. 1 (2016): 37-56.

 

Kuzina, Matthias. “The Social Issue Courtroom Drama as an Expression of American Popular Culture” Journal of Law and Society Vol. 28, No. 1 (2001): 79-96.

 

LaFrance, Mary. “The Disappearing Fourth Wall: Law, Ethics and Experimental Theatre” Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law Vol. 15, No. 3 (2013): 507-582. 

 

Luban, David. “Some Greek Trials: Order and Justice in Homer, Hesiod, Aeschylus and Plato” Tennessee Law Review 54 (1987): 279-326.

 

Martin, Robert A. “Arthur Miller’s The Crucible: Background and Sources” Modern Drama 20 (1977): 279 -292.

 

Murphy, Brenda. Congressional Theatre: Dramatizing McCarthyism on Stage, Film and Television. USA: Cambridge University Press, 1999.

 

Quinn, John R. “Corpus Juris Tertium”: Redemptive Jurisprudence in “Angels in America” Theatre Journal Vol. 48, No. 1 (1996): 79-90.

 

Raffield, Paul. “Student Lawyer-Playwright and the Theatre of Law” Law and Humanities Vol. 8, No. 1 (2014): 136-145.

 

Raffield, Paul. “The Trials of Shakespeare: Courtroom Drama and Early Modern English Law” Law and Humanities Vol. 8, No. 1 (2014): 53-76.

 

Ramashaw, Sara. “Jamming the Law: Improvisational Theatre and the ‘Spontaneity’ of Judgment” Law Text Culture Vol. 14, No. 1 (2010): 133-159.

 

Read, Alan. Theatre & Law. UK: Macmillan Education/Palgrave, 2016.

 

Reinelt, Janelle G. After Brecht: British Epic Theatre. Michigan: University of Michigan State, 1996.

 

Ritter, Kurt. “Drama and Legal Rhetoric: The Perjury Trials of Alger Hiss” The Western Journal of Speech Communication 49 (1985): 83-102.

 

Rogers, Nicole. “The Play of Law: Comparing Performances in Law and Theatre” Queensland University of Technology Law and Justice Journal Vol. 8, No. 2 (2008): 429-443.

 

Schlunk, Jurgen E. “Auschwitz and Its Function in Peter Weiss' Search for Identity” German Studies Review Vol. 10, No. 1 (1987): 11-30.

 

Schoch, Richard W. “A Supplement to Public Laws": Arthur Murphy, David Garrick, and Hamlet, with Alterations” Theatre Journal Vol. 57, No. 1 (2005): 21-32.

 

Schuler, Catherine A. “Editorial Comment: Theatre and State/Theatre and Law” Theatre Journal Vol. 61, No. 3 (2009).

 

Scully-Hill, Anne, Lam, Paul and Yu, Helen. “Beyond Role Playing: Using Drama in Legal Education” Journal of Legal Education 60 (2010-2011): 147-156.

 

Sherwin, Richard K. “Law as Performance: Presence and Simulation in the Theatre/Courtroom”, excerpt from “Présences et simulacres sur scène et au tribunal” Communications 92 (2013) pp. 147-158 (Symposium issue on “Performance: Le corps exposé”).

 

Stone Peters, Julie. “Legal Performance Good and Bad” Law, Culture and the Humanities 4 (2008): 179-200.

 

Strickland, Rennard. “The Cinematic Lawyer: The Magic Mirror and the Silver Screen” Oklahoma City University Law Review 22 (1997): 13-23.

 

Tammis, Thomas. “The Grey Zone of Victims and Perpetrators in Peter Weiss’s The Investigation” Modern Drama Vol. 53, No. 4 (2010): 557-582.

 

Todd, S.C. “Law, Theatre, Rhetoric and Democracy in Classical Athens” European Review of History Vol. 12, No. 1 (2005): 63-79.

 

Zottola, Angela. “Legal Drama and Audiovisual Translation: The Role of Legal English in the Construction of Stereotyped Representations” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Vol. 49, No. 62 (2017): 247-268.